© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
Somero CopperHead Със Somero CopperHead се постига много добра продуктивност и гладка повърхнина на бетона. С постигнатото високо качество и добра мобилност намира приложение от малки обекти до големи търговски и индустриални обекти, където е необходима направата на шлайфан бетон. Основните характеристики и предимства са: - контролирана с лазер точност на изпълнение; - изравняване до по-голям толеранс в сравнение с общо приетите методи - справя се много добре с неравен и сложен терен на работа - спомага за по добро втвърдяване на бетона в сравнение с другите начини - машина за лазерна нивелация на бетоновите настилки - благодарение на по малкото си тегло се управлява по лесно - лесна за транспортиране - възможност за единичен или двоен наклон - производителност - 1500 кв.метра на машиносмяна - благодарение на по горе описаните предимства спестява време и пари
SCHWING SP 500 Със   стационарната   помпа   SCHWING   се   постига   производителност   на бетона   около   35   м3/ч.   Тази   помпа   предоставя   надеждността   на   по- големите    помпи    на    SCHWING    окомплектована    в    един    по-малък модел,   което   позволя   далеч   по-голяма   гъвкавост.   Дългогодишният опит   на   производителите   на   SCHWING   е   гаранция   за   надеждна   и безаварийна   работа.   Неслучайно   името   се   разпознава   като   еталон   в бранша   на   производителите   на   бетон.   Моделът   SP   500   е   доказал своите   способности   многократно   при   транспортирането   на   бетон, циментови   разтвори   и   торкрет   бетон.   Мощният   дизелов   двигател   и патентованата    система    за    изтласкване    позволяват    хоризонтално подаване    на    бетон    до    354м    и    вертикално    до    100м.    Тези    технически    характеристики    значително разширяват   възможностите   на   фирмите,   които   се   занимават   с   направата   на   шлайфан   бетон   особенно, когато    става    въпрос    за    подземен    паркинг    или    обекти    от    подобен    тип,    където    има    затруднения    с "вкарването" на бетон.
Двоен Хеликоптер BTS - машина за шлайфане на бетон с висока производителност. Уникалните заглаждачи полират всяка бетонова настилка до висок гланц. Лесните за обслужване с възможност за сядане бетонови заглаждачи на двойния хеликоптер постигат прецизни резултати при полиране и заглаждане на големи бетонови площи, както и при бетонови настилки с високи изисквания за равнинност. Компактно конструираната рама оптимизира работата при крайните зони на заглаждане. За да се реагира адекватно на различната структура на бетона, уникалния с възможности за промяна в настройките съединител, осигурява подходящ въртящ момент при различните обороти - без механични настройки. Този вид хеликоптер са незаменим инвентар за фирмите, които са специализирани в направата на шлайфан бетон.
Виброрейка машина   за   ръчно   изтегляне,   вибриране   и   дълбочинна   обработка   на   бетоновата настилка.   Виброрейката   е   изработена   от   лят   алуминий   за   ниско   тегло.   Постига се   добър   изглед   на   вибрирания   бетон   и   контрол   на   вибрациите   разположен   на нея. Има възможност за различни дължини на рейките
Tremix G903B Машината    Tremix    G903B    е    предназначена    за    заглаждане    на    прясно    положен бетон.   Възможността   за   регулиране   на   работната   скорост   от   60   до   115   об/мин осигурява   високо   качество   на   работа.   Лесна   е   за   управление   и   за   придвижване. Диаметър на перките 0,90м
Tremix G610B Машината   за   бетон   на   Tremix   G610B   за   отделяне   на   незасъхналата   бетонова повърхност   позволява,   благодарение   на   връщащия   се   защитен   кожух   ,   работа в   близост   до   стени   и   ъгли.   Удобна   е   за   работа   в   стеснени   участъци,   има устройство,   което   позволява   бързо   регулиране   на   ножове   с   7   позиции   на работа,   които   могат   да   се   използват   за   наклонени   ъгли.   Лесна   е   за   управление и за придвижване. Диаметър на перките 0,60м
Прахосмукачка машина   за   изсмукване   на   прах   и   вода.   Спомага   да   се   поддържа   чистота   на работната   площадка   и   се   постига   минимизиране   на   запрашаването   на   околното пространство.
Фугорез машина за нарязване на бетонови и асфалтови настилки
Машина за полагане на повърхностен втвърдител машината   служи   за   равномерно   полагане   и   точно   дозиране   на   повърхностния втвърдител
Водоструйка HD   10/25”   е   професионален   модел   трифазна   водоструйка   висок   клас.   Пригодена   e   за всякакъв   вид   дейност,   външно   миене   на   автомобили,   миене   на   двигатели,   миене   на помещения, пясъкоструене. Машината за почистване на настилките и измиване на оборудването
ОБОРУДВАНЕ ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН
© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
Somero CopperHead Със Somero CopperHead се постига много добра продуктивност и гладка повърхнина на бетона. С постигнатото високо качество и добра мобилност намира приложение от малки обекти до големи търговски и индустриални обекти, където е необходима направата на шлайфан бетон. Основните характеристики и предимства са: - контролирана с лазер точност на изпълнение; - изравняване до по-голям толеранс в сравнение с общо приетите методи - справя се много добре с неравен и сложен терен на работа - спомага за по добро втвърдяване на бетона в сравнение с другите начини - машина за лазерна нивелация на бетоновите настилки - благодарение на по малкото си тегло се управлява по лесно - лесна за транспортиране - възможност за единичен или двоен наклон - производителност - 1500 кв.метра на машиносмяна - благодарение на по горе описаните предимства спестява време и пари
SCHWING SP 500 Със    стационарната    помпа    SCHWING    се    постига производителност   на   бетона   около   35   м3/ч.   Тази помпа    предоставя    надеждността    на    по-големите помпи   на   SCHWING   окомплектована   в   един   по- малък    модел,    което    позволя    далеч    по-голяма гъвкавост.          Дългогодишният          опит          на производителите    на    SCHWING    е    гаранция    за надеждна     и     безаварийна     работа.     Неслучайно името    се    разпознава    като    еталон    в    бранша    на производителите    на    бетон.    Моделът    SP    500    е доказал     своите     способности     многократно     при транспортирането   на   бетон,   циментови   разтвори   и торкрет    бетон.    Мощният    дизелов    двигател    и патентованата   система   за   изтласкване   позволяват хоризонтално    подаване    на    бетон    до    354м    и вертикално       до       100м.       Тези       технически характеристики           значително           разширяват възможностите   на   фирмите,   които   се   занимават   с направата    на    шлайфан    бетон    особенно,    когато става   въпрос   за   подземен   паркинг   или   обекти   от подобен      тип,      където      има      затруднения      с "вкарването" на бетон.
Двоен Хеликоптер BTS - машина за шлайфане на бетон с висока производителност. Уникалните заглаждачи полират всяка бетонова настилка до висок гланц. Лесните за обслужване с възможност за сядане бетонови заглаждачи на двойния хеликоптер постигат прецизни резултати при полиране и заглаждане на големи бетонови площи, както и при бетонови настилки с високи изисквания за равнинност. Компактно конструираната рама оптимизира работата при крайните зони на заглаждане. За да се реагира адекватно на различната структура на бетона, уникалния с възможности за промяна в настройките съединител, осигурява подходящ въртящ момент при различните обороти - без механични настройки. Този вид хеликоптер са незаменим инвентар за фирмите, които са специализирани в направата на шлайфан бетон.
Виброрейка машина      за      ръчно и   з   т   е   г   л   я   н   е   ,     вибриране                и д   ъ   л   б   о   ч   и   н   н   а     обработка               на б   е   т   о   н   о   в   а   т   а     н    а    с    т    и    л    к    а    .      Виброрейката           е изработена     от     лят алуминий    за    ниско тегло.   Постига   се   добър   изглед   на   вибрирания бетон   и   контрол   на   вибрациите   разположен   на нея.   Има   възможност   за   различни   дължини   на рейките
Tremix G903B Машината    Tremix    G903B е       предназначена       за заглаждане     на     прясно положен                  бетон. Възможността                за регулиране   на   работната скорост    от    60    до    115 об/мин   осигурява   високо качество       на       работа. Лесна   е   за   управление   и за придвижване. Диаметър на перките 0,90м
Tremix G610B Машината    за    бетон    на Tremix   G610B   за   отделяне на               незасъхналата бетонова          повърхност позволява,    благодарение на   връщащия   се   защитен кожух   ,   работа   в   близост до   стени   и   ъгли.   Удобна   е за   работа   в   стеснени   участъци,   има   устройство, което   позволява   бързо   регулиране   на   ножове   с   7 позиции   на   работа,   които   могат   да   се   използват за   наклонени   ъгли.   Лесна   е   за   управление   и   за придвижване. Диаметър на перките 0,60м
Прахосмукачка машина   за   изсмукване   на прах   и   вода.   Спомага   да се    поддържа    чистота    на работната   площадка   и   се постига   минимизиране   на запрашаването               на околното пространство.
Фугорез машина   за   нарязване   на бетонови     и     асфалтови настилки
Машина   за   полагане   на п   о   в   ъ   р   х   н   о   с   т   е   н     втвърдител машината      служи      за равномерно   полагане   и точно       дозиране       на п   о   в   ъ   р   х   н   о   с   т   н   и   я     втвърдител
Водоструйка HD    10/25”    е    професионален модел     трифазна     водоструйка висок    клас.    Пригодена    e    за всякакъв   вид   дейност,   външно миене   на   автомобили,   миене   на двигатели,           миене           на помещения, пясъкоструене. Машината    за    почистване    на настилките     и     измиване     на оборудването
ОБОРУДВАНЕ ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН