© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
        “ВАЛЛИ-10” ЕООД разполага със специализирана техника за строителство и полагане на шлайфан бетон. Наличието на съответното оборудване гарантира висока ефективност при изпълнението на поетите от фирмата строителни задания. Също така при необходимост наличната строителна техника може да бъде отдавана под наем или да извършва специфични услуги.
ВИЖ ПОВЕЧЕ ВИЖ ПОВЕЧЕ
© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
      “ВАЛЛИ-10”   ЕООД   разполага   със   специализирана техника    за    строителство    и    полагане    на    шлайфан бетон. Наличието    на    съответното    оборудване    гарантира висока   ефективност   при   изпълнението   на   поетите   от фирмата     строителни     задания.     Също     така     при необходимост   наличната   строителна   техника   може   да бъде      отдавана      под      наем      или      да      извършва специфични услуги.
ВИЖ ПОВЕЧЕ ВИЖ ПОВЕЧЕ