orthopedic pain management
“ВАЛЛИ     –     10”     ЕООД     гр.     Разград     е     на строителния         пазар         от         1990         год. Правоприемник    е    на    ЕТ    “ВАЛЛИ    –    10    Валентин    Василев”.    Член    на    Камарата    на строителите      в      България      от      1996      год. Регистрирана     в     централния     професионален регистър     на     строителя     за     извършване     на строежи    от    първа    група,    от    втора    до    пета категория съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. Извършва    ново    строителство    /гражданско    и промишлено/   и   строително   -   ремонтни   работи   - бояджийски,   фаянс,   теракот,   Ел.,   В   и   К,   хидро- и топлоизолации, гипсокартон и други.
От     2003г.     специализирана     група     полага индустриални    подове    -    шлайфан    бетон    и неговите    разновидности.    Оборудвана    с    най- съвременна   техника   за   полагане   и   обработка на     шлайфан     бетон     ние     сме     изпълнявали обекти    на    територията    на    цялата    страна. Разполага     със     собствена     складова     база, дърводелски     и     гатерен     цех,     строителна механизация   -   товарни   автомобили,   колесен багер    TEREX    TW160,    челни    багер-товарачи, мини    челни    товарачи,    бетоновоз    Mercedes Benz     -     7куб.м.,     стационарна     бетон-помпа "SCHWING",   автовишка,   автокран,   строителен инвентар,   съвременни   машини   и   инструменти на утвърдени в бранша фирми. Работи     с     материали     от     производители,     с доказано        качество,        придружени        със сертификат.
© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН
“ВАЛЛИ     –     10”     ЕООД     гр.     Разград     е     на строителния         пазар         от         1990         год. Правоприемник    е    на    ЕТ    “ВАЛЛИ    –    10    Валентин    Василев”.    Член    на    Камарата    на строителите      в      България      от      1996      год. Регистрирана     в     централния     професионален регистър     на     строителя     за     извършване     на строежи    от    първа    група,    от    втора    до    пета категория съгласно чл.5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. Извършва    ново    строителство    /гражданско    и промишлено/   и   строително   -   ремонтни   работи   - бояджийски,   фаянс,   теракот,   Ел.,   В   и   К,   хидро- и топлоизолации, гипсокартон и други.
От     2003г.     специализирана     група     полага индустриални    подове    -    шлайфан    бетон    и неговите    разновидности.    Оборудвана    с    най- съвременна   техника   за   полагане   и   обработка на     шлайфан     бетон     ние     сме     изпълнявали обекти    на    територията    на    цялата    страна. Разполага     със     собствена     складова     база, дърводелски     и     гатерен     цех,     строителна механизация   -   товарни   автомобили,   колесен багер    TEREX    TW160,    челни    багер-товарачи, мини    челни    товарачи,    бетоновоз    Mercedes Benz     -     7куб.м.,     стационарна     бетон-помпа "SCHWING",   автовишка,   автокран,   строителен инвентар,   съвременни   машини   и   инструменти на утвърдени в бранша фирми. Работи     с     материали     от     производители,     с доказано        качество,        придружени        със сертификат.
© 2016 “ВАЛЛИ-10” ЕООД
web design:
ВАЛЛИ-10 ЕООД
СТРОИ ЗА ВАС!
ЖИЛИЩНО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ШЛАЙФАН БЕТОН